KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI TANÁCSKOZÁS

Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala biztosított helyszínt a Hajdú - Bihar megyei Közigazgatási Hivatal szervezésében a Berettyóújfalui Kistérséget - ezen belül a Biharkeresztesi Mikrotérséget - érintő kistérségi társulási tanácskozásnak 2005. április 5-én.
- Az Észak - alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársa tájékoztatót tartott az Észak - alföldi Regionális fejlesztési Tanács régiófejlesztő céljairól, különös tekintettel a kistérségek kapcsolódási lehetőségeire.
- Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna megbízott hivatalvezető, Baloghné dr. Nagy Erika főosztályvezető - helyettes, Dr. Burget Krisztina vezető - főtanácsos " A többcélú kistérségi társulások működésére irányadó jogszabályok együttes alkalmazásából eredő jogalkalmazási problémákról" tartottak előadást.